1. VOORSTELLING

Logo_Archange_FinalWelkom op de officiële website van de Stichting ‘Orthodox Exarchaat van Nederland’. Het Exarchaat van Nederland is de verzameling van orthodoxe parochies in Nederland behorend tot het Orthodox Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat) en wordt geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Daartoe behoort ook het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten.

Het Exarchaat is verbonden met de Stichting ‘Orthodoxe Kerk in Nederland’ (OKiN), die het geheel van de orthodoxe parochies in Nederland vertegenwoordigt en optreedt als contactorgaan namens de orthodoxe hiërarchen die kerkelijke gemeenschappen hebben in Nederland.

De Orthodoxe Kerk is samen met het Rooms-Katholicisme en de Kerken van de Hervorming één van de drie hoofdvormen van het historisch Christendom. Nederland kent vandaag de dag ruim 35 orthodoxe gemeenschappen (parochies en kloosters). Deze behouden hun banden met de respectievelijke patriarchaten.

Op deze site vindt u alle nodige informatie over het Orthodox Exarchaat van Nederland.

Advertentie