6. ANBI-INFORMATIE

STICHTING ‘ORTHODOX EXARCHAAT NEDERLAND’


ANBI-Informatie

De ‘Stichting Orthodox Exarchaat Nederland’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI is in aanvraag) en behoort toe tot het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat).

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie die volgens de wet gepubliceerd dient te worden.

Officiële (statutaire) naam, zoals vermeld in de Kamer van Koophandel: 

Stichting Orthodox Exarchaat Nederland

KvK-nummer: 64796787

RSIN-nummer: 855851314

Postadres: Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam – Nederland

Telefoon: +31 6 41 76 78 48

Doelstelling van de Stichting

De Stichting heeft tot doel een rechtspersoon te zijn voor de coördinatie van de orthodoxe parochies die ressorteren onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg) en het bouwen of aankopen, inrichten, instandhouden en beheren van kerkruimtes en bijhorende lokalen bestemd voor de orthodoxe eredienst, alsmede van woningen welke mede tot gebruik strekken van orthodoxe bedienaars, dit ten behoeve van hogervermelde parochies. Zij maakt hierbij gebruik van Orthodoxe en niet-Orthodoxe vrienden.

E-mail: n.tsakirakis@gmail.com

Samenstelling van het Bestuur van de Stichting:

voorzitter: Metropoliet Athenagoras Y. Peckstadt
penningmeester: Nikolaos Tsakirakis
secretaris: Mark Tsoutsanis
gewone leden: Aartspriester Ioannis Psomas en Diaken Bert Genbrugge

Alle Bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Overzicht van de activiteiten

FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VOOR HET JAAR 2020

Financieel Overzicht Stichting Orthodox Exarchaat in Nederland (SOEN) 2020

ANBI-logo

Advertentie