2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT

HET EXARCHAAT BEHOORT TOT HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT

Emblem_of_the_Ecumenical_Patriarch_of_Constantinople_Bartholomew_IHet Orthodox Exarchaat van Nederland – dat deel uitmaakt van het Orthodox Aartsbisdom van Belgiė – behoort tot de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de eerste Troon van de Orthodoxie. Volgens de overlevering predikte Apostel Andreas in Klein-Aziė het christendom en stichtte hij er Kerken, meer bepaald in de gebieden rond de Zwarte Zee, in Traciė en Achaia. Hij is de stichter van de Kerk van Byzantium, het latere Constantinopel. Ook de Heilige Johannes de Evangelist en Apostel Paulus hebben in Klein-Aziė de christelijke leer verspreid. Het vroege christendom groeide voornamelijk in de hellenistische gebieden van het Romeinse Rijk, waar Grieks de voertaal was.

DE PATRIARCHATEN
De vorming van de patriarchaten werd in feite door de regeling van een dubbel principe uitgevoerd: de autoriteit van een apostolische stoelenerzijds, en de noodzaak om de Kerk te planten in de concrete, wereldse structuren anderzijds. Het is sinds het eerste Oecumenisch Concilie van Nicea (325) dat het eigenlijk statuut van de patriarchaten voor het eerst opdook. Nicea I erkende de structuur van drie apostolische stoelen (in volgorde: Rome, Alexandriė, Antiochiė). Het eerste Oecumenisch Concilie van Constantinopel (381) bevestigde deze structuur en introduceerde Constantinopel, als tweede in rangorde. De korte 3e kanon van dit tweede Oecumenisch Concilie zegt immers zeer expliciet: “De Bisschop van Constantinopel moet de ererangorde hebben, na de Bisschop van Rome”.  Deze beslissing werd door het Oecumenisch Concilie van Chalcedon (453) bevestigd, m.b. door zijn 28de kanon, die de patriarchale hiėrarchie uitbreidde tot vijf (in rangorde: Rome, Constantinopel, Alexandriė, Antiochiė, Jeruzalem). Later kwam daar ook nog Jeruzalem bij: die men samen de Pentarchie noemt. 

BARTHOLOMEWB1

Z.A. Bartholomeos I

Het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel is de Moeder-Kerk en bijgevolg het eenheidscentrum bij uitstek van de meeste Autokefale en Autonome Orthodoxe Kerken wereldwijd. Dit zijn de oude Patriarchaten van Alexandriė, Antiochiė en Jeruzalem; de nieuwere Patriarchaten van Moskou, Serviė, Roemeniė, Bulgarije en Georgiė; de Autokefale Kerken van Cyprus, Griekenland, Polen, Albaniė en Tsjechiė en Slowakije; en de Autonome Kerken van Finland en Estland.

Omwille van zijn eeuwenlang dienstwerk is het de getuigenis, de bewaking en de overlevering van het orthodox geloof door de eeuwen heen. Het Oecumenisch Patriarchaat heeft in zijn jurisdictie orthodoxe gelovigen van de meest diverse afkomst en cultuur en bisdommen in Turkije, Griekenland en de ganse orthodoxe diaspora.

De Oecumenische Patriarch:
Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos
Rum Patrikhanesi – Haliē Fener
34220 Istanbul
Turkije

E-mail: Patriarchate@ec-patr.org
Website: www.ec-patr.org –  www.patriarchate.org

Advertentie