7. FINANCIEEL VERSLAG

De statuten van de stichting Orthodox Exarchaat werden pas op 21 december 2015 neergelegd, zodat het de stichting nog niet mogelijk is een financieel verslag voor te leggen.

Advertenties