7. FINANCIEEL VERSLAG

De statuten van de stichting Orthodox Exarchaat werden pas op 21 december 2015 neergelegd, zodat het de stichting nog niet mogelijk is een financieel verslag voor te leggen.