Nog niet zo lang geleden werd het Klooster van de Heilige Profeet Elias, dat vijftig jaar geleden in Sint Hubert werd opgericht door wijlen Vader Pachom, opgenomen in de schoot van ons Aartsbisdom. Het heeft altijd behoort tot het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, weliswaar tot het Exarchaat van de parochies van Russische traditie, maar werd met besluit van de Heilige Synode van de Oecumenische Troon van 27 november 2018 overgeheveld naar ons Aartsbisdom.

We zijn heel verheugd in deze maand juli het patroonsfeest en tevens de vijftigste verjaardag van het Klooster te mogen vieren. U bent allen hartelijk uitgenodigd.