Aan de priesters, diakens en gelovigen
van de orthodoxe parochies in Nederland


Eerwaarde Vaders,
Dierbare broeders en zusters in Christus,

Het is met veel pijn in het hart dat we machteloos toekijken tot wat zich heden afspeelt in Oekraïne. Dit is iets waar we van dachten dat dit zich in Europa nooit meer zou afspelen. En toch doet de boze weer zijn werk. Aschuwelijk! Maar als christenen bidden we tot God diegenen die in duisternis leven te verlichten en hen tot inzicht te laten komen en zij stoppen met deze gruwelijke misdaden.

Laten we samen bidden! Ik nodig u en uw parochianen uit tot een inter-orthodoxe gebedsdag, op zondag 3 april 2022, de 4e zondag van de Grote Vasten. We doen dit nu al enkele jaren op de Zondag van de Heilige Johannes Climacus. ‘s Ochtends is er de inter-orthodoxe Liturgie (9-12u). ’s Avonds vieren we inter-orthodoxe Berouwvolle Vespers (17-18u), beide gevierd in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Nikolaas in Rotterdam (Westzeedijk 333).

In de hoop u daar talrijk te mogen verwelkomen, verblijf ik met hartelijke groeten in Christus,

In Brussel, in het Aartsbisdom, op 4 maart 2022

Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Advertentie