In Rotterdam (Nederland) vond de derde opeenvolgende inter-orthodoxe concelebratie plaats in de Kathedraal van de Heilige Nicolas van het Aartsbisdom van België.

Zoals enkele jaren geleden afgesproken, wordt, na de zondag van de Orthodoxie in Brussel, een inter-Orthodoxe Goddelijke Liturgie gehouden in Luxemburg op de tweede zondag van de vasten, en daarna, de vierde zondag van de vasten, is het de beurt aan de orthodoxen in Nederland om te concelebreren en te communiceren aan de gemeenschappelijke Kelk, om aldus op dynamische wijze te getuigen van eenheid en broederschap.

39086957700_8e1d9ec346_o

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door Aartsbisschop Elisey (Patriarchaat van Moskou) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië), evenals vele geestelijken van de verscheidene orthodoxe jurisdicties aanwezig in Nederland.

De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door berouwvolle melodieën van het Griekstalige parochiekoor van Rotterdam, het Nederlandstalige koor van Eindhoven, en het Slavisch zingend koor. Aartspriester Hildo Bos (Patriarchaat van Moskou) hield de homilie, waarin hij in eerste instantie verwees naar het Evangelie van de Metten en het ongeduld van de Heilige Maria Magdalena voor haar ontmoeting met de Verrezene. Hij onderstreepte eveneens het belang van de wil om het goddelijke werk in onze huidige wereld te bevorderen, zoals blijkt uit de eenheid van de orthodoxen en de oprichting van kerken en parochies, met als voorbeeld de vernieuwing van de parochie van de Heilige Katerina in Amsterdam.

40854513102_30234d3a5a_o

Aan het einde van de liturgie uitte Metropoliet Athenagoras zijn vreugde voor deze eucharistische ontmoeting van orthodoxe gelovigen uit Nederland, net voor de grote viering van het Lijden en de Roemrijke Opstanding van de Heer. Hij verwelkomde de nieuwe bisschop van het Patriarchaat in Moskou in Nederland en benadrukte dat de huidige concelebratie de beste start was voor een goede samenwerking ten bate van de Orthodoxe aanwezigheid in Nederland.

Ambassadeur Dimitrios Chronopoulos, vertegenwoordigers van de Griekse strijdkrachten onder leiding van admiraal M. Constantin Saviolidis en een groot aantal gelovigen woonden de Goddelijke Liturgie bij.

Klik hier voor de foto’s.

De viering werd afgesloten met een receptie in de parochiezaal.

Advertentie