Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in Nederland, betuigt in zijn persoonlijke naam en in naam van alle orthodoxe christenen levend in Nederland zijn verbazing, verdriet en medeleven voor de barbaarse daden die vanochtend het land hebben getroffen. Het spreekt voor zichzelf dat niets of niemand het gebruik van geweld en de onderdrukking van het menselijk leven kan rechtvaardigen.

In deze tragische momenten is hij in gedachten met de nabestaanden van de slachtoffers en is zijn gebed gericht tot de Heer, opdat het hart van menige broeders geraakt worde door de genade van de vrede en de vergeving. We verdienen een betere wereld!

 

 

Advertentie