Op dinsdag 10 december 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB) voor de achttiende keer bijeen op de hoofdzetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Marc, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië).

De bisschoppen werden op de hoogte gebracht van de resultaten van het bezoek van Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch aan de Benelux ter gelegenheid van de festiviteiten voor het Gouden Jubileum van het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Een verslag van de buitengewone vergadering van de CEOB in aanwezigheid van Zijne Heiligheid werd gelezen. Op verzoek van Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou) vond toen in een broederlijk klimaat een besloten ontmoeting plaats met de Oecumenische Patriarch. Alle bisschoppen merkten op dat dit bezoek positieve echo’s had achtergelaten en opnieuw een gelegenheid bood om de interorthodoxe betrekkingen in de drie landen te versterken.

unnamed

De hiërarchen besloten na Pasen 2020 een pelgrimstocht naar Georgië te maken. De bisschoppen namen ook de beslissing om de werking van de verschillende CEOB-comités nieuw leven in te blazen. Er werd ook nuttige informatie over het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland gedeeld door de leden van de conferentie.

De aanwezige CEOB-leden onderzochten het leven en de ontwikkeling van de verschillende orthodoxe bisdommen door nieuws en informatie uit te wisselen.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux vindt plaats op 17 juni 2020.

De Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, gehouden in Chambésy (Genève) in juni 2009.

Advertentie