De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 17 juni 2020 voor de negentiende keer bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, Charbolaan 71 in Brussel. De vergadering werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat, Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph – Patriarchaat van Roemenië) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië).

Vooraleer aan de werkzaamheden van de vergadering te beginnen werd het nieuwe lid van het OBB, Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, verwelkomd door de voorzitter en de andere bisschoppen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, waarbij zij hun vreugde en wensen uitten ter gelegenheid van zijn verheffing tot het episcopaat.

De voorzitter bracht vervolgens de andere bisschoppen op de hoogte van het leven van de Orthodoxe Kerk in de drie landen van de Benelux. De door de regeringen opgelegde maatregelen om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden en de gevolgen daarvan op het religieuze leven van de Orthodoxe Kerk in de drie Benelux-landen stonden centraal in de informatie en bedenkingen van de bisschoppen tijdens deze vergadering. Zij wisselden vooral van gedachten over de diverse reglementeringen tijdens deze periode van gezondheidscrisis.

Informatie over het nieuw decreet m.b.t. het beheer van religieuze gemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een ontmoeting met de Vlaamse Regering in het kader van de aanvragen tot erkenning van parochies waren andere punten die door de bisschoppen aan de orde werden gesteld.

Verder werd de impact van COVID-19 op het verloop van festiviteiten en traditionele Te Deums voor de nationale feestdagen in België en Luxemburg onderzocht. Er werd voorgesteld om jaarlijks alle orthodoxe gemeenschappen van Brussel samen te brengen vanaf 2021 voor een “Te Deum” op een zondag dichtbij de datum van de Nationale Feestdag van België, zoals nu al het geval is in het Groothertogdom Luxemburg.

De bisschoppen besloten ook in mei 2021 de pelgrimstocht naar Georgië te maken.

De aanwezigheid van de Orthodoxe Kerk in Nederland en de overplaatsing van het Orthodox Theologisch Instelling Sint-Irineus van de Universiteit van Amsterdam naar de Universiteit van Nijmegen kwamen aan bod.

De bisschoppen bestudeerden het leven en de ontwikkeling van de diverse orthodoxe aanwezigheden in België, Nederland en Luxemburg door nieuws en informatie uit te wisselen.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux zal doorgaan op 17 november 2020.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, in juni 2009 in Chambésy (Genève).

Advertentie