Aan de Eerwaarde priesters en diakens,
en de gelovigen van de Orthodoxe Kerk
in Nederland

 

Eerwaarde Vaders,
Mijn dierbaren in Christus,

Samen met de leden van de adviesraad van de stichting Orthodoxe Kerk in Nederland hebben we het besluit genomen om voortaan onze jaarlijkse concelebratie niet meer te houden op de Zondag van de Orthodoxie, maar wel op de IVe Zondag van de Grote Vasten, de Zondag van de Heilige Johannes Klimakos.

Het is dus met een bijzonder genoegen dat wij u allen, clerus en gelovigen, uitnodigen tot de gezamenlijke viering van de Goddelijke Liturgie op zondag 10 april 2016 in onze kathedraal van de Heilige Nikolaas, Westzeedijk 333 te Rotterdam. De Metten vangen aan om 9u, de Goddelijke Liturgie omstreeks 10u. Gelieve u deelname aan de concelebratie te willen bevestigen en uw gewaden niet te vergeten meebrengen. We vragen ook dat diverse koren zouden deelnemen aan de verzorging van de gezangen (ook hiervoor is een seintje gewenst).

Na de Liturgie is er voor iedereen een receptie in de zaal van het Rusthuis “Dijkhove Wooncentrum”, Westzeedijk 5, gelegen naast de kerk.

In de hoop u er talrijk te mogen verwelkomen, verblijf ik met hartelijke groeten in de Heer en vurige wensen,

+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

 

4146_1052026

Advertentie