Rotterdam – Op zondag 10 april 2016 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (zoals elk jaar op de 5e Zondag van de Vasten) een Inter-Orthodoxe Goddelijke Liturgie in de Heilige Nikolaaskathedraal te Rotterdam, samen met Hunne Excellenties Bisschop Petros van Troas (Oecumenisch Patriarchaat), Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Maxim (hiërarch in Amerika van het Patriarchaat van Servië), en Bisschop Dositeoz (Patriarchaat van Georgië).

Verder vierden Aarstpriester Ioannis Lykos, Oikonomos Dr. Konstantínos Kenanídis, en Priester Josef Moes, Aartsdiaken Athanasios Toparlakis, Diaken Barnabas Genbrugge uit het Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, Priester Basilios Khamis (Patriarchaat van Antiochië), Aartspriester Grigory Krasnotsvetov, Aartspriester Anton Du Pau, Priester Hildo Bos, Diaken Joan Lena (Patriarchaat van Moskou), Aartspriester Slavisa Sanjić, en Diaken Donald Podkrajać (Patriarchaat van Servië) met hen samen. Priester Ioannis Psomas, hulppriester van de kerk, en de Diakens Filadelfos Kafalis en Rafaël Kommers waren in gebed verenigd aanwezig.

IMG_2664

De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door de stemmen en prachtige uitvoering van de gezangen door het Byzantijnse koor van de Kathedraal van Rotterdam, een Arabischtalig, een Slavischtalig, een Roemeens en Nederlandstalig koor.

De homilie werd in het Nederlands uitgesproken door Priester Hildo Bos, die een vergelijking trok tussen de marathon, die diezelfde dag in de stad Rotterdam werd gelopen, en de strijd van de christenen tijdens de Grote Vasten. Tijdens zijn toespraak wees hij er voorts op dat de Kerk de geestelijkheid is die met de leken eucharistisch verenigd is rond de Bisschop, om zodoende het Lichaam van onze Heer Jezus Christus te vormen in de wereld. Hij benadrukte ook het gegeven dat christenen van verschillende afkomst en tradities, ongeacht hun aardse zorgen, samen vierden, zo deel namen aan de eeuwige goederen, en gehoor gaven aan de uitspraken van de Heilige Johannes van de Ladder (Klimakos).

IMG_2879

Op het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras de eerbiedwaardige hiërarchen, evenals de overige geestelijken, voor hun deelname aan deze bisschoppelijke concelebratie. Hij benadrukte het belang van de eenheid van de orthodoxen, vooral in deze moeilijke dagen die de wereld doormaakt, en kenschetste die eenheid als een voorbode van de eenheid op het toekomstig samen te roepen Heilige en Groot Concilie.

IMG_2876

Tot slot werd een receptie gehouden in een zaal in de buurt van de kerk.
Voor meer foto’s klik hier.
Advertentie