Utrecht – Op 26 februari 2017, Zondag van de Zuivelderving of Vergevingszondag, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, de Goddelijke Liturgie in de Parochie te Utrecht, in Nederland, waarbij hij ook de diakenwijding toediende aan dhr. Alexandros Pitsikakis, die de genoemde parochie van het Aartsbisdom zal dienen.

De pas gewijde Vader Alexandros is een gehuwde geestelijke, afkomstig van het grote eiland Kreta. Hij studeerde godsgeleerdheid aan de Open Kerkelijke Academie van Athene, terwijl hij zich ook bijschoolde in psychologie en psychotherapie. Hij is een zoon van Vader Konstantínos Pitsikakis, geestelijke van het Heilig Aartsbisdom van Kreta, en – verteerd door goddelijke ijver – besloot hij om de orthodoxe diaspora in Nederland te dienen.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki1

Bij zijn toespraak vermeldde hij vol dankbaarheid de Metropoliet van België voor de opname – door diens handen – in de orde van de geestelijkheid. Vol ontroering bedankte hij zijn echtgenote, zijn ouders en naasten, en benadrukte hij evenzeer de grote verantwoordelijkheid die hem werd toegewezen om het Oecumenisch Patriarchaat te dienen in het Avondland. Hij zei in het bijzonder dat hij kerkelijk gezien niet verhuisde, omdat de genade Gods hem van één dochter van de Moederkerk – het Kreta waar hij geboren en getogen is – overgeplaatst heeft naar een andere dochter van de Oecumenische Troon: het Heilig Aartsbisdom van België. Hij herinnerde aan een voorval dat zijn leven tekende, en zei dat, toen hij als kind met zijn familie Constantinopel en het Eerbiedwaardig Centrum van de Fanar had bezocht, de Oecumenische Patriarch hem met de patriarchale staf aanraakte, en zei dat hij op een dag het Oecumenisch Patriarchaat zou dienen.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki2

Als antwoord nodige de Metropoliet van België de qua leeftijd jonge vader Aléxandros uit om de vroomheid en waarden vast te houden die zijn familie hem gegeven hebben, om met vreze Gods maar ook moed zijn innerlijk te beschermen, en zo als goede soldaat van Jezus Christus de parochie te dienen die God hem, door de Kerk, heeft toevertrouwd.

Aan de wijding nam de vader naar het vlees van de pasgewijde deel: v. Konstantínos Pitsikákis, samen met geestelijken van het Aartsbisdom, evenals een van de Patriarchale Diakens: de Zeer Eerwaarde Diaken Grigórios Frangákis. Vader Grigórios bevond zich enkele dagen in het Aartsbisdom om aan de clerus enkele praktische lessen te geven over het typikon en de Liturgie, waarbij hij zijn ervaring betreffende de orde en traditie van het Oecumenisch Patriarchaat deelde, vanuit diens Zetel voor de parochies van de diaspora.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki6

Deze Vergevingszondag werd afgesloten met de Eerste Berouwvolle Vespers in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel, vanop de zijtroon in chorostasia voorgegaan door de Metropoliet van België, waarbij op het einde de clerus en het volk de vergevingskus uitwisselden voor de aanvang van de Heilige en Grote Vasten.

 

Advertentie