Met veel droefheid hebben we kennis genomen van het besluit van de Heilige Synode van het Patriarchaat van Moskou van 15 oktober 2018. Wij bidden meer dan ooit voor “de standvastigheid en de eenheid van de heilige Kerken Gods”. Het Oecumenisch Patriarchaat, tot wiens jurisdictie ons Aartsbisdom behoort, heeft de communio met de Russisch Orthodoxe Kerk niet verbroken en blijft de naam van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Kyrill van Moskou en geheel Rusland vernoemen in de Dyptieken van de Orthodoxe Kerk. Dit betekent waarlijk dat alle orthodoxe christenen altijd uitgenodigd zijn deel te nemen aan het liturgisch en sacramenteel leven in de schoot van onze parochies.

Zie hoe goed en aangenaam het is dat broeders en zusters samen blijven in eenheid! O Heer Jezus Christus onze God, hoofd van de Kerk, die uw Lichaam is, die voor uw discipelen tot de Vader bad: “Dat zij allen één mogen zijn; gelijk Gij, Vader, in mij, en ik in U, opdat ook zij één zijn in ons; opdat de wereld gelove, dat Gij mij zendt”. Wij belijden, dat uw Kerk de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk is en niet verdeeld is; we rouwen om iedereen die zich van haar afscheidt; we bidden dat Gij de schisma’s laat ophouden. Wij vertrouwen niet op vorsten, noch op mensenkinderen, in wie geen redding is; liever, stellen wij al onze hoop op U, en wij smeken U, zend uw Heilige Geest opdat wij terecht het woord van uw waarheid mogen verdelen, en dat wij getuigen mogen zijn van de eenheid van de Kerk. Behoed ons, o Heer, van de boze en al zijn pogingen om ons te verdelen en van de zonde van trots. Genees de wonden veroorzaakt door ons gebrek aan liefde, en vervul ons met liefde voor elkaar als broeders en zusters in Christus. Houd ons in uw waarheid, want uw woord is waarheid. Want aan U komt toe, evenals aan uw Vader, en de Alheilige Geest, alle lof, eer en aanbidding, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

IMG_8648

Advertentie