N° Prot. 765/2018

Aan de priesters en diakens,
en aan de trouwe gelovigen van ons Heilig Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

 

Eerwaarde vaders,
Beste ouders,
Broeders en zussen in Christus de Heer,

Bij het begin van het kerkelijk jaar richt ik mij tot elk van jullie om u te herinneren aan iets wat mij nauw aan het hart ligt: ​​de pastorale zorg voor onze jongeren!

Als leden van het Mystieke Lichaam van de Heer via de Doop, die wij allen ontvingen, zijn wij allen ook geroepen om in de wereld van vandaag apostelen en getuigen te zijn van Christus’ Verrijzenis! Onze gemeenschappelijke zending is om onze kinderen, onze jeugd en de wereld vandaag te verlichten met de vreugde van het christelijk geloof. Onze jongeren worden tot dezelfde missie geroepen en wij moeten ze aanmoedigen geen angst te hebben om dat te doen!

Ons Aartsbisdom organiseert naar jaarlijkse gewoonte, tussen 26 en 28 oktober 2018, in ‘Drieboomkensberg’ (Westmalle), een grote bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van ons aartsbisdom. Elke priester van ons Aartsbisdom wordt uitgenodigd om ten minste 4 jongeren van zijn parochie te sturen. Een parochie zonder jeugd is klaar om uit te doven …

Op deze manier geven we de jongeren de gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun geloof te verdiepen rond conferenties, workshops en liturgische vieringen. We zullen er naar hen luisteren in de hoop samen te groeien in het geloof en de liefde van Christus.

Wij nodigen u allen uit om uw kinderen onze vaderlijke groeten over te maken en hen ervan te verzekeren dat de deuren van onze kerken en onze harten altijd open staan om hen te verwelkomen en hen te begeleiden op hun weg naar Christus. Moge de zegen van Onze Heer met u en met uw families zijn!

Te Brussel, in de Heilig Aartsbisdom, 7 oktober 2018

+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

 

OJB-WE2018-NL_v3-sm

Advertentie