De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) richten deze boodschap ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxiezondag, die sinds 1983 in Brussel gezamenlijk wordt gevierd door de vertegenwoordigers van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden in België, en sedert enkele jaren eveneens in Rotterdam voor de orthodoxen van Nederland. Sinds 2014 zijn er ook inter-orthodoxe concelebraties in het Groothertogdom Luxemburg. Aangezien we dit jaar niet samen kunnen vieren willen de hiërarchen-leden van de OBB via dit bericht hun eenheid uitdrukken.

De Zondag van de Orthodoxie is de naam die gegeven wordt aan de eerste zondag van de Vastentijd. Op die dag vieren we de triomf van de orthodoxie en haar overwinning op het iconoclasme, waarbij de iconenverering binnen de kerk in ere hersteld werd. Dit feest werd ingesteld in 843. De iconenverering werd in 730 verboden door keizer Leo III, die bovendien hun vernietiging beval. Jaren later werd de verering van iconen hersteld door keizer Theophilus naar aanleiding van een visioen van de moeder Gods.

Voor orthodoxe christenen is het verbod op en de verwerping van de verering van de iconen van Christus, van de Maagd en van de heiligen een vorm van ketterij: het iconoclasme.

Iconen verwerpen betekent in de orthodoxe theologie het verwerpen van de incarnatie van God in de mens.

De zondag van de Orthodoxie is de dag van de overwinning en de triomf van de Kerk, een dag van opstanding. De vreugde van het eerherstel wordt uitgedrukt in hymnen, door de feestelijke concelebratie van de Goddelijke Liturgie, door de processie met de iconen. Deze Dag van de Orthodoxie heeft ook een intens mystiek karakter omdat het ook een dag van reflectie en introspectie is, waarbij we de manier waarop we zijn licht laten uitstralen in de wereld van vandaag in vraag stellen. Onze Kerk nodigt ons uit om gelovigen en echte kinderen te worden. We vertrouwen erop dat de Heer ons op deze manier waardig zal achten deelnemers worden aan Zijn eeuwige Koninkrijk. Dit feest is voor ons ook een gelegenheid om ons af te vragen: wat is de Orthodoxe Kerk; wat betekent ze in ons leven? Het valt moeilijk uit te leggen wat Orthodoxie werkelijk is omdat orthodoxie meer een ervaring is dan een gedachtegang. Enkele kenmerken van de Orthodoxie beschrijven is mogelijk, maar niet haar natuur. De Orthodoxie is vooral een Kerk die vandaag geroepen wordt om haar rol te spelen in een, helaas, steeds meer ontkerstenende wereld. Orthodoxie is dynamisch, niet statisch of formeel. Ze leeft zoals Christus die “dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Hebr 13,8). Het feest van de Orthodoxie herinnert ons aan onze taak om ons geloof door te geven. Hoe zou dit kunnen indien we het woord van God zelf niet ernstig nemen en doorgeven?

Omwille van de Covid19-pandemie gaan we door een moeilijke periode, zowel op het vlak van ons geloofsleven als in ons dagelijks leven. Artsen en al het verplegend personeel, moedige en toegewijde mannen en vrouwen die zichzelf elke dag overtreffen in de strijd tegen de ziekte, zijn voortdurend in onze gedachten en gebeden. Wij zijn hen onze dank verschuldigd. We danken God omdat we eindelijk een glimp kunnen opvangen van de hoop dat deze plaag binnenkort tot het verleden zal behoren. We hopen en bidden dat de verschillende maatregelen die de regeringen nemen en de vaccins die aan de bevolking worden aangeboden, zullen helpen om deze crisis snel te boven te komen. Nog een weinig geduld! Intussen moeten we onszelf en anderen blijven beschermen door ons bewust en verantwoord te houden aan de geldende sanitaire maatregelen. We bidden dat God jullie blijvend moed zal geven om deze periode door te komen. We verenigen onze gebeden om u een mooie gezegende tijd van berouw en zuivering te wensen in deze Grote Vastenperiode!

We nodigen u alvast uit voor de grote inter-orthodoxe concelebratie van de Zondag van de Orthodoxie in 2022, in de Kathedraal van de Heiligen Aartsengelen in Brussel, en de daaropvolgende zondagen in het Groothertogdom Luxemburg en in Rotterdam.

11 maart 2021

De hiërarchen-leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Advertentie